BÖLMƏLƏR
SORĞUNUN NƏTİCƏSİ
В каких областях неправительственные организации действуют активно?
 
Национальная безопасность и территориальная целостность (5)
 46%
Развитие международного сотрудничества (1)
 10%
Содействие идее азербайджанства, защита национальных и моральных ценностей (0)
 0%
Содействие политической и правовой культуре (1)
 10%
Обеспечение прав и свобод человека, поощрение свободы слова, мнения и выражения (0)
 0%
Экономическое просвещение, социально-экономическое развитие регионов (1)
 10%
Наука, образование, культура и искусство (0)
 0%
Вопросы здоровия (0)
 0%
Экологическая осведомленность (0)
 0%
Молодежная деятельность (0)
 0%
Вопросы семьи, женщин и детей (0)
 0%
Вопросы беженцев, инвалидов, а также других социально уязвимых групп (0)
 0%
Борьба против коррупции и вопросы прозрачности (0)
 0%
Борьба против торговли людьми и наркоманией (1)
 10%
Работа с диаспорой (2)
 19%
 
Səsvermədə iştirak edib: 11
Sorğunun bitmə tarixi: 18/10/2018


İstehlakçıların hüquqlarının qorunmasında QHT-lərin rolu Sizi qane edirmi?
  
 
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti Sizi qane edirmi?
  
 
Hansı sahə üzrə qeyri-hökumət təşkilatları aktiv fəaliyyət göstərir?
  
 
Hansı kateqoriya dövlət qurumları qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər?
  
 
QHT-lər üçün hansı mövzuda təlimlərin keçirilməsini istərdiniz?
  
 
İşlədiyiniz qurumda könüllü fəaliyyətə münasibət necədir?