Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi: İslam Dəyərləri və Azərbayacan Gəncliyi

"Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi: İslam Dəyərləri və Azərbayacan Gəncliyi" mövzusunda tələ-

bə, magistrant və doktorantların respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, "Qaya" nəş-

riyyatı, 2017, 80 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Sosial və İqtisadi İslahatlara Dəstək" İctimai Birliyi findən

yata keçirilən "İslam həmrəyliyi və Azərbaycan gəncliyi" mövzusunda tədbirlərin təşkili layihəs

çərçisində nəşr edilmişdir.13.02.2017 | 21:25