Etno-mədəni turizmin inkişafına dəstək

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Sosial-Mədəni Dəyişiliklərin Öyrənilməsi" İctimai Birliyi fin-

dən yata keçirilən “Etno-mədəni turizmin inkişafına dəstəklayihəsi çərçisində nəşr edilmişdir.13.02.2017 | 20:55