Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı

Xaqani İsmayıl. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı.

Bakı: "Saral" Poliqrafiya MMC, 2017, 304 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Müasir İnkişaf" İctimai Birliyi təfindən yata keçirilən "Er-

mənilərin müsəlmanlara, xristianlara, yəhudilərə qarşı törətdikləri soyqırımı faktlarının yerli və bey-

nəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

"Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı" kitabı əsasən I Dün-

ya Savaşı fonunda Qafqazlar, Güney Azərbaycan (İran), Anadolu və Orta Asiya bölgələrində türklə-

rin, müsəlmanların (habelə xristianların və yəhudilərin) soyqırımını arxiv bəlgələri və sənədli qaynaq-

lar əsasında işıqlandıran əsərdir. Kitabdakı bəzi araşdırma problemləri isə XX yüzilliyin müxtəlif dö-

nəmlərinə və başqa coğrafiyalara təsadüf edir.21.01.2017 | 00:37