Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində informasiya təhlükəsizliyi təminatının gücləndirilməsi

Nəsirov Elman

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində infor-

masiya təhlükəsizliyi təminatının gücləndirilməsi

Bakı, "Asel çap evi", 2015, 12 səh. 

Bu kitabça Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlana

Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Paradiqma” İctimaisiyasi tədqiqatlar İctimai Birliyi tə-

rəfindən həyata keçirilən "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənmə-

sində informasiya təhlükəsizliyi təminatının gücləndirilməsilayihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.24.09.2015 | 23:56