BÖLMƏLƏR

Antikorrupsiya Qış Məktəbi

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Avropa Hüquqşünas Tələbələr Assosasiyası Azərbaycan" İcti-

mai Birliyi təfindən yata keçirilən "Gənc hüquqşünasların I qış hüquq məktəbinin keçirilməsi" layi-

həsi çərçisində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ