BÖLMƏLƏR

Milli mənəvi dəyərlərimiz və ictimai davranış qaydalarının təbliği

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası "Zirvə" Ziyalıları Təşkilatı İctimai Bir-

liyi tərəfindən həyata keçirilən "Milli mənəvi dəyərlərimiz və ictimai davranış qaydalarının təbliği" la-

yihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ