BÖLMƏLƏR

Müəllimlərin peşəkar kompetensiyalarının artırılmasına dəstək Mövcud təcrübələr, tövsiyələr

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "XXI əsr Təhsil Mərkəzi" İctimai Birliyi tərəfindən  yata

keçirilən  “Tam orta təhsil pilləsində dərs deyən müəllimlərin peşəkar kompetensiyalarının artırıl-

masına dəstək" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ