BÖLMƏLƏR

Peşəkar kadrlarla işıqlı gələcək...

Təhsilin İnnovativ İnkişaf Mərkəzi.

Peşəkar kadrlarla işıqlı gələcək...

"QHT nəşriyyatı", Bakı, 2015, 56 səh.

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Təhsilin İnnovativ İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyi tərəfindən hə-

yata keçirilən "İctimai əhəmiyyətli peşəkar kadrların intellektual potensialının artırılması məqsədilə

təlimlərin təşkili" layisi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ