BÖLMƏLƏR

Mədəniyyət və mənəviyyat münaqişələrin həlli

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Davamlı İnkişafa Doğru" İctimai Birliyi tərəfindən yata keçi-

rilən "Milli-mədəni irsimizin və mənəvi dəyərlərimizin təbliğilayisi çərçisində nəşr edilmişdir. 

İctimai Birlik 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir və 2005-ci lldə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. Birliyin əsas missiyası aşağıdakılardır:

*Ölkə iqtisadiyyatında sürətli və tarazlaşdırılmış yüksəlişə nail olunması, bu yüksəlişin saxla-

nılması üçün həyata keçirilən inkişaf proqramlarında iştirak etmək;

*Ölkədə yoxsulluğun azaldılması məqsədilə müxtəlif inkişaf proqramlarını həyata keçirmək;

*Əsas istiqamət infrastrukturun inkişafı, iqtisadiyytaın inkişaf etdirilməsində vətəndaş cəmiy-

yəti qurucularının maarifləndirilməsi və s.

XƏBƏRİ PAYLAŞ