BÖLMƏLƏR

Ailə və məktəb Təlimat kitabı

“Yeni Həyat" Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyi

"Ailə və məktəb". "QHT nəşriyyatı" mətbəəsi, Bakı, 2015, 40 səh.

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Yeni Həyat" Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyi tərəfin-

dən yata keçirilən "Məktəb-valideyn münasibətlərinə həsr edilən sorğu və təlimlərin keçirilməsi" 

layihəsi çərçisində nəşr edilmişdir. 

XƏBƏRİ PAYLAŞ