BÖLMƏLƏR

Azərbaycan təhsil sistemində Avropa standartları

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Azərbaycan- Avropa Gənclərinin Əməkdaşlığı" İctimai Birliyi tə-

findən  yata keçirilən "Azərbaycan təhsil sistemində Avropa standartları: təcrübə mübadiləsinin 

təşkili" layihəsi çərçisində nəşr edilmişdir. 

Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan Ali təhsil sistemində Avropa təhsil sisteminin tətbiqi ilə

bağlı standartların öyrənilməsi və 3 ali təhsil müəssisəsində-Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Slav-

yan Universitetində və Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində təcrübə mübadiləsini təş-

kil etməkdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ