BÖLMƏLƏR

Turizmin əsasları Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Vətəndaş Təşəbbüsləri Mərkəzi” təfindən həyata keçirilən

"Turizm təhsilinin inkişafı məqsədi ilə "Turizmin əsasları" dərsliyinin nəşri və elektron variantının

hazırlanması" layihəsi çərçisində nəşr edilmişdir.

"Turizmin əsasları" kitabı Ali məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün Təhsil Nazirliyinin təs-

diq etdiyi dərs proqramı əsasında hazırlanmışdır. "Turizmin əsasları" dərsliyi 10 fəsildən, 57 paraq-

rafdan ibarətdir. Dərslikdə turizm elminin predmeti, elmi-nəzəri əsasları, tədqiqat metodları, 

dünyada və həmçinin Azərbaycanda inkişaf tarixi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Kitabdan ali məktəblərin müvafiq ixtisaslarında təhsil alan tələbələr və bu sahə ilə maraqla-

nan geniş oxucu kütləsi yararlana bilər.

Dərslik tərtib edilərkən son ildə ölkəmizdə, eləcə də xaricdə nəşr olunmuş müvafiq dərslik-

lərin hazırlanması sahəsində əldə edilmiş təcrübədən istifadə edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ