BÖLMƏLƏR

Effektiv peşə təhsili Məlumat kitabçası

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım" İctimai Birliyi tərə-

findən yata keçirilən "Peşə təhsili ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi və televiziya verilişinin hazırlanma-

sı" layisi çərçisində nəşr edilmişdir. 

XƏBƏRİ PAYLAŞ