BÖLMƏLƏR

Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası

Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası.

"Vətənoğlu" NP MMC, Bakı, 2015, 56 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Azad İqtisadiyyatın İnkişafına Yardım Mərkəzi" İctimai Birliyi

təfindən yata keçirilən "Sosial xidmət sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun artırılması" 

layisi çərçisində nəşr edilmişdir. 

"Sosial xidmət haqqında" 30 dekabr 2011-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanunun qə-

bulundan sonra ilk dəfə olaraq hazırlanmış bu vəsait sosial sifarişlər əsasında sosial xidmət göstərən

QHT-lər, tədqiqatçılar, hüquqşünaslar, iqtisadçılar, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi orqanlarının ə-

məkdaşları, həm də sosial təminat məsələləri ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Vəsaitdə iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi sosial xidmətin anlayışı, onun formaları və növləri,

sosial xidmətin prinsipləri, bütövlükdə bu institutla bağlı anlayışlar və terminlər verilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ