BÖLMƏLƏR

İnsan hüquqları sahəsində göstərilmiş hüquq xidmətinin təhlili

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar" İctimai Birliyi tərəfindən hə-

yata keçirilən "Qadın və uşaqlara insan hüquqları sahəsində hüquqi dəstəyin göstərilməsi" layihəsi

 çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Kitabçanın əsas məqsədi uşaq, qadın və əlillərin hüquqi problemlərinin ümumi hüquqi təh-

lilinin aparılmasıdır. Kitabça hüquqşünaslar, insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və

qeyri-dövlət qurumları, qadınlar və əlilliyi olan şəxslər üçün və digər maraqlı şəxslər üçün nəzərdə

tutulmuşdur.

XƏBƏRİ PAYLAŞ