BÖLMƏLƏR

Məişət zorakılığı ilə mübarizə: Qanunlar

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası “Əlil Qadınlar" cəmiyyəti tərə-

findən həyata keçirilən "Məişət zorakılığı ilə mübarizə: ictimai fəallığın artırılması" layihəsi çərçi-

vəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ