BÖLMƏLƏR

Əmək hüquqları ilə bağlı maarifləndirici toplu

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Vətənpərvər Maarifçi Gənclər" İctimai Birliyi tərəfindən hə-

yata keçirilən "Regionlarda əmək hüquqlarının təbliğ edilməsi məqsədi ilə maarifləndirmə tədbir-

lərinin təşkili" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Kitabçada olan məlumatlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Höku-

mət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası məsuliyyət daşımır.

XƏBƏRİ PAYLAŞ