BÖLMƏLƏR

Sahibkarlıq hüquqları Qanunvericilik və şərhlər

"Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi" İctimai Birliyi.

Sahibkarlıq hüquqları.

"QHT nəşriyyatı" mətbəəsi, Bakı, 2015, 128 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi" İctimai Birliyi tərəfin-

dən həyata keçirilən "Sahibkarlıq sahəsində qanunvericiliyə dair maarifləndirmənin aparılması"

layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ