BÖLMƏLƏR

Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Məmmədov R.F. Süleymanlı S.A. Abbasov. X.R.

Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində.

Bakı, Səda nəşriyyatı, 2016, 232 səh.

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Xəzər - Gələ-

cək Naminə Tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı" İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Azərbay-

canlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının BMT və Avropa İttifaqı qurumları səviyyəsində

müdafiəsi" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

XƏBƏRİ PAYLAŞ