BÖLMƏLƏR

Sosial herontologiyanın əsasları

Bu məlumat kitabçası Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “İnkişafa Doğru" Regionların So-

sial İqtisadi İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Azərbaycanda Sosial

Herontologiya anlayışına dair beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi" layihəsi çərçivəsində nəşr

edilmişdir. 

XƏBƏRİ PAYLAŞ