BÖLMƏLƏR

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmə mədəniyyəti (təlim materialı)

İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İctimai Birliyi. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi

ödəmə mədəniyyəti (təlim materialı). "QHT nəşriyyatı", Bakı, 2016, 48 səh.

Bu kitabça Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “İqtisadi Resursların Öyrənilməsi" İctimai Birliyi tərəfindən hə-

yata keçirilən "Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmə mədəniyyətinin formalaşması-

na dəstək" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.

Kitabça kiçik sahibkarlar, təşəbbüskarlar, könüllü vergi ödəmə ilə maraqlananlar üçün nə-

zərdə tutulmuşdur.

XƏBƏRİ PAYLAŞ